Onze missie

klik hier

 

Werken bij Deltagroep

klik hier

ONZE MISSIE

Deltagroep is een samenwerkingsverband tussen vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen en vzw Constructief en vzw Mobiel, met een sociaal-maatschappelijk doel. De partners van Deltagroep ontwikkelen en ondersteunen verschillende producten, diensten en activiteiten. Op die manier helpen we onze medewerkers maatschappelijk en professioneel te participeren en versterken we het sociaal weefsel. Onze producten en diensten dragen bovendien bij tot een duurzame omgang met onze natuurlijke bronnen en onze leefomgeving.

D-magazine| Ledenlijst vzw’s  |

ADS01 ADS02 ADS03

ADS04  ADS06ADS05ADS A4.indd

ADS01

 

 

 

 

Wil je meer weten over

onze dagelijkse werking?

Werken bij Deltagroep

Info

Vzw Constructief, vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen en vzw Mobiel zijn maatwerkbedrijven. Dit betekent dat zij zinvolle jobs creëren voor mensen die moeilijk werk vinden, en deze mensen dan ook nauw opvolgen en begeleiden. Met al je vragen kan je terecht bij de personeelsdienst van Deltagroep op 056 23 29 43 of via email.

Om te werken binnen het maatwerkbedrijf, moet je toegeleid worden door de VDAB of De werkwinkel, het OCMW van jouw gemeente of via GTB. Daar krijg je de nodige informatie en zal men kijken of je aan de nodige voorwaarden voldoet.

Jobs in het Kringloopcentrum zijn er in de winkel, sortering, klein gerief, transport, magazijn, elektro-atelier, textielsortering en diverse andere taken.

Jobs in Constructief zijn er in Team groen, in de isolatieploeg, schrijnwerk, meubelafdeling of onderhoud en schoonmaak.

Jobs in Mobiel zijn er in fietsenonderhoud, -herstel en -verkoop.

Om te werken in de omkadering van het maatwerkbedrijf, hou je best deze website in de gaten.
Als er vacatures zijn, vind je ze hiernaast.

Vacatures

Fietsencentrum Mobiel zoekt een FREELANCE LESGEVER

Mobiel vacature freelance lesgever 2017

Mobiel vacature fietstechnieker 2018

Mobiel vacature magazijnier 2018

WERKLEIDER VLINDER  (m/v)

1712 vacature wl vlinder tijdelijk

JOBSTUDENT (m/v) VOOR DE HANGAAR
Vacature jobstudent

ONDERNEMEND COORDINATOR SCHRIJNWERKERIJ/MEUBELMAKERIJ

Ondernemend coördinator

INSTRUCTEUR GROEN

1712 vacature instructeur groen