Onze missie

klik hier

 

Werken bij Deltagroep

klik hier

ONZE MISSIE

Deltagroep is een samenwerkingsverband tussen vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen en vzw Constructief, met een sterk sociaal-maatschappelijke inslag. We ontwikkelen en ondersteunen verschillende producten, diensten en activiteiten. Op die manier helpen we onze medewerkers maatschappelijk en professioneel te participeren en versterken we het sociaal weefsel. Onze producten en diensten zijn heel betaalbaar. Ze sluiten bovendien aan bij de visie dat we duurzaam moeten omgaan met onze natuurlijke bronnen en onze leefomgeving.

jaarverslag Deltagroep | ledenlijst vzw | nieuwsbrief

ADS01 ADS02 ADS03

ADS04  ADS06ADS05ADS A4.indd

ADS01

 

 

 

 

Wil je meer weten over

onze dagelijkse werking?

Werken bij Deltagroep

Info

Vzw Constructief en vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen zijn maatwerkbedrijven. Dit betekent dat zij zinvolle jobs creëren voor mensen die moeilijk werk vinden, en deze mensen dan ook nauw opvolgen en begeleiden. Met al je vragen kan je terecht bij de personeelsdienst van Deltagroep op 056 23 29 43 of via email.

Om te werken binnen het maatwerkbedrijf, moet je toegeleid worden door de VDAB of De werkwinkel, het OCMW van jouw gemeente of via GTB. Daar krijg je de nodige informatie en zal men kijken of je aan de nodige voorwaarden voldoet.

Jobs binnen het Kringloopcentrum zijn er in de winkel, sortering klein gerief, onderhoud en schoonmaak, transport, elektro-atelier, fietsenatelier, klusjesploeg, textielsortering.

Jobs binnen Constructief zijn er in de groendienst, isolatieploeg, schrijnwerk, meubelafdeling.

Om te werken in de omkadering van het maatwerkbedrijf, hou je best deze website in de gaten.
Als er vacatures zijn, vind je ze hiernaast.

Vacatures

Onze partner vzw Mobiel zoekt een gedreven

Verantwoordelijke Boekhouding en Personeelsadministratie 4/5 (m/v)

We zoeken een dynamisch en sociaal ingesteld iemand 

- in het bezit van diploma A1 – boekhouding;

- sterk in efficiënt organiseren en plannen;

- met zin voor initiatief, met een grote zelfstandigheid en een flexibele ingesteldheid;

- die beschikt over administratieve vaardigheden en vertrouwd is met MS office;

- loyaal en discreet;

- affiniteit met fietsen is een pluspunt

extra info